Trafikregler

När man planerar en resa utomlands bör man alltid kontrollera vilka unika trafikregler som gäller i landet. Överlag är det mycket liknande regler över hela Europa men det finns alltid små undantag. Läs på om trafikregler och vägar i Spanien så minskar risken för onödiga problem.

Tätt med motorvägar

En fördel med Spaniens vägnät är att det är uppbyggt av en stor del motorvägar. Räknar man ihop alla motorvägar samt de vägar som är fyrfiliga uppgår den totala längden till 1320 mil. Det gör faktiskt att Spanien kommer trea i världen med mest motorvägar. Detta efter giganterna USA och Kina. Utifrån dessa länders storlek kan man säga att Spanien vinner i förhållande till dess storlek.

Det finns däremot en hel del motorvägar i Spanien som inte uppfyller ”Europeiska Motorvägsstandarden”. Det kan exempelvis ses på de ibland extremt korta accelerationsvägarna som är påfart till motorvägarna. Det kan även vara betydligt snävare svängar på dessa motorvägar än vad vi är vana med i Sverige.

Motorvägarna delas upp i Autopista och Autovia.

Autopista

Vägar som har avgifter och hög standard. Överlag kan man räkna med att standarden på dessa vägar är på samma nivå som svenska bättre motorvägar.

Autovia

Visserligen slipper man avgifterna här men vägarna är betydligt sämre och dessutom kan det förekomma korsningar, något som vi inte är vana med från Sverige. Visserligen finns då rödljus men det kan ändå stoppa rytmen på vägen.

Man kan idag se på vägnumret om det är en Autopista eller Autovia. Detta genom att se på dess prefix. Fram till 2003 var det samma prefix men sedan dess har man skiljt på vägarna och därmed kan man lättare se vad det är för väg. Autopista har idag AP-xxx medan Autovia har A-xxx. På detta sätt kan man se var avgifter behöver betalas. Men det finns även undantag. Vägarna förbi Madrid har prefixet R-X även om de är avgiftsbelagda.

Att tänka på:

Hastighet – På motorväg 110km/h

Vägavgifter – Vanligt förekommande. Ska du åka längre sträckor är en så kallad transponder att rekommendera. Därmed behöver inte betalning ske vid varje tull.

Alkohol – Gränsen är 0,5 % promille

Tillbehör – I Sverige är det enbart varningstriangel som det är lag på. I Spanien gäller det däremot att även alltid ha med sig reflexväst, glödlampor till bilens strålkastare samt extradäck.

Mobil – Du får prata i mobil om detta sker via handsfree (ej med hörlurar)

Mer info kan ses på Motormännens hemsida

About the Author

Alf